REFERRAL

Na een grondige testing, geven wij zeer gericht advies en verwijzen door naar expert in het betreffende domein.

Al onze experts zijn erkende coaches, therapeuten, zorgkundigen of artsen die reeds uitgebreid hun competenties hebben aangetoond. Zij hanteren bovendien een strenge ethische code en houden zich aan hun beroepsgeheim tenzij expliciet met de cliënt anders overeen gekomen.

Wij zoeken een zo goed mogelijke match met een expert; dit zowel op persoonlijk vlak als geografisch.