Health Journey

Deze formule is bedoeld om binnen uw team een grondige, blijvende gedragsverandering te realiseren.

Om zo goed mogelijk de noden van het team in kaart te brengen, worden alle deelnemers bij aanvang getest op de Multiscan.

Deze gezondheidsscan geeft een duidelijk overzicht van zowel fysieke parameters (o.a. lichaamssamenstelling of belasting van de wervelkolom) als stress- en vermoeidheidsindicatoren.

Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk rapport en krijgt feedback over zijn/haar gezondheidstoestand. Gebaseerd op de top 3 van prioriteiten die het rapport aangeven, worden tips en tricks aangereikt.

Tevens wordt er een statistiek opgemaakt van alle genomen individuele metingen om zo de gezondheidsprioriteiten van het ganse team te bepalen.

Aan de hand van deze analyse werken wij een programma uit op maat waarmee het team aan de slag gaat. In samenspraak bepalen we een helder en haalbaar maar uitdagend doel. Afhankelijk van de prioriteiten, de grootte en het doel wordt de duur van het traject bepaald.

Tussentijds wordt de test met de Multiscan hernomen. Dit om het effect van de geleverde inspanningen en ondernomen acties te staven en bij te sturen waar nodig.

Evengoed bestaat de mogelijkheid om aan het einde van het traject een finale screening in te plannen.

Op deze manier kan je als organisatie op de meest accurate manier inspelen op de gezondheidsnoden van het team en wordt een optimale ‘Return on Investment’ gegarandeerd!